Kategorie
kazania

Czworaka rola – Jeżeli tego podobieństwa nie zrozumiesz, niczego nie zrozumiesz.

„Czworaka rola – Jeżeli tego podobieństwa nie zrozumiesz, niczego nie zrozumiesz” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 13:1-9.18-23; Ewangelii Marka 4:1-9.13-20 oraz Ewangelii Łukasza 8:4-15 wygłoszone 13 listopada w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan na ul. Zagórnej 10 w Warszawie.