Kategorie
kazania

Abyście mieli społeczność i radość

„Abyście mieli społeczność i radość” – Sławomir Foks

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu Jana 1:1-4 dnia 21 maja 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

1:1 Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota –
1:2 A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został –
1:3 Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
1:4 A to piszemy, aby radość nasza była pełna.

1 List Jana 1:1-4