Kategorie
kazania

Twoja odpowiedzialność w dziedzinie finansów

„Twoja odpowiedzialność w dziedzinie finansów” – Daniel Ewertowski – 2023-07-16

Kazanie biblijne wygłoszone 16 lipca 2023 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.