Kategorie
kazania

Czy masz wdzięczne serce?

„Czy masz wdzięczne serce?” – Tomasz Chyłka – 2023-11-26

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Łukasza 17:11-19, wygłoszone 26 listopada 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

17:11 A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą.
17:12 Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka.
17:13 I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami.
17:14 A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni.
17:15 Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga.
17:16 I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin.
17:17 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu?
17:18 Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?
17:19 I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.

Ewangelia Łukasza 17:11-19