Kategorie
kazania

Nie pytaj co się stało, ale dlaczego się stało

„Nie pytaj co się stało, ale dlaczego się stało” – pastor Sasza z Ukrainy – 2024-03-24

Kazanie biblijne wygłoszone 24 marca 2024 roku w Pierwszym Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie, ul. Zagórna 10.