Kategorie
kazania

Dojrzała miłość do Boga daje pewność w dniu sądu i usuwa strach

„Dojrzała miłość do Boga daje pewność w dniu sądu i usuwa strach” – Sławomir Foks – 2024-03-10

Kazanie biblijne, na podstawie 1 Listu Jana 4:17:21, wygłoszone 10 marca 2024 roku w Pierwszym Zborze Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

4:17 W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
4:18 W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
4:19 Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
4:20 Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
4:21 A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

1 List Jana 4:17-21