Kategorie
kazania

Zacznij od czystości

Zacznij od czystości – Krzysztof Wojciechowski – 2020-02-16

Kazanie Krzysztofa Wojciechowskiego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Kolosan 1:21-22 – wygłoszone 16 lutego 2020 w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Intymność z Bogiem

Intymność z Bogiem – Krzysztof Wojciechowski – 2019-08-04

Świadectwo Krzysztofa Wojciechowskiego, wygłoszone 4 sierpnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.