Kategorie
kazania

Jak mogę ostać się przed Świętym Bogiem?

Jak mogę ostać się przed Świętym Bogiem? – Henryk Dedo – 2019-08-11

Nauczanie Henryka Dedo, wygłoszone 11 sierpnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.