Kategorie
kazania

Wyjdź na wodę

„Wyjdź na wodę”- misjonarz Johnny

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 14, wygłoszone 18 września 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.