Kategorie
kazania

Czy jesteś święty?

Czy jesteś święty? – Waldemar Kasperczak – 2019-11-24

Kazanie biblijne Waldemara Kasperczaka, na podstawie fragmentów z Pisma Świętego – 2 List do Koryntian 5:21, List do Rzymian 5:1 – wygłoszone 24 listopada 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Wszystko to co moje, należy do Ciebie Panie

Wszystko to co moje, należy do Ciebie Panie – Waldemar Kasperczak – 2019-07-07

Kazanie biblijne Waldemara Kasperczaka, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego -Ew. Łukasza 18:18-23 – wygłoszone 7 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.