Kategorie
kazania

Co zrobisz z tym słowem?

„Co zrobisz z tym słowem?” – Waldemar Kasperczak

Nauczanie biblijne na podstawie Przypowieści Salomona – Księgi 14, 17, 19, 21, 28, wygłoszone 14 sierpnia 2022 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

14:21 Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz szczęśliwy jest ten, kto się lituje nad ubogimi.
14:31 Kto gnębi nędzarza, lży jego Stwórcę; lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym.

Przypowieści Salomona 14:21, 31

17:15 I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana.

Przypowieści Salomona 17:15

19:17 Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo.

Przypowieści Salomona 19:17

21:13 Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie.

Przypowieści Salomona 21:13

28:27 Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw.

Przypowieści Salomona 28:27
Kategorie
kazania

Czy jesteś święty?

Czy jesteś święty? – Waldemar Kasperczak – 2019-11-24

Kazanie biblijne Waldemara Kasperczaka, na podstawie fragmentów z Pisma Świętego – 2 List do Koryntian 5:21, List do Rzymian 5:1 – wygłoszone 24 listopada 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Wszystko to co moje, należy do Ciebie Panie

Wszystko to co moje, należy do Ciebie Panie – Waldemar Kasperczak – 2019-07-07

Kazanie biblijne Waldemara Kasperczaka, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego -Ew. Łukasza 18:18-23 – wygłoszone 7 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.