Kategorie
kazania

Przestań żyć starym życiem

Przestań żyć starym życiem – Sławomir Foks – 2019-03-24

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:17-19 – wygłoszone 24 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.