Kategorie
kazania

Człowiek duchowy

Człowiek duchowy – Henryk Dedo – 2019-06-09

Kazanie biblijne Henryka Dedo wygłoszone 9 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

I List do Koryntian 2:15

2:15 Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
Człowiek duchowy – Henryk Dedo – 2019-06-09