Kategorie
kazania

W zgodzie z Duchem Świętym

W zgodzie z Duchem Świętym – grzechy przeciwko Duchowi Świętemu – Sławomir Foks – 2019-06-02

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:30, 1Tes 5:19 – wygłoszone 2 czerwca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 4:30 (UBG)

4:30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.

I List do Tesaloniczan 5:19

5:19 Ducha nie gaście.
W zgodzie z Duchem Świętym – grzechy przeciwko Duchowi Świętemu – Sławomir Foks – 2019-06-02