Kategorie
kazania

Pełnia Ducha Świętego w rodzinie: wzór dla dzieci i rodziców cz. 1

Pełnia Ducha Świętego w rodzinie: wzór dla dzieci i rodziców – Sławomir Foks – 2019-09-08

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:1-4 – wygłoszone 8 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.