Kategorie
kazania

Co Bóg z nas czyni?

Co Bóg z nas czyni? – Tim Savage – 2019-09-22

Kazanie biblijne pastora Tima Savage, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Łukasza 10:17-42 – wygłoszone 22 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10. Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.

Ewangelia Łukasza 10:17-42 (UBG)

10:17 I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na twoje imię.
10:18 Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica.
10:19 Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi.
10:20 Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie.
10:21 W tej godzinie Jezus rozradował się w duchu i powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.
10:22 Wszystko zostało mi przekazane od mego Ojca i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
10:23 Wtedy odwrócił się do uczniów i powiedział do nich na osobności: Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie.
10:24 Bo mówię wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
10:25 A oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
10:26 A on powiedział do niego: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
10:27 A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie.
10:28 I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył.
10:29 On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim?
10:30 Lecz Jezus odpowiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego.
10:31 A przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i ominął.
10:32 Podobnie i Lewita, gdy dotarł na to miejsce, podszedł, zobaczył go i ominął.
10:33 Lecz pewien Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego. A gdy go zobaczył, ulitował się nad nim.
10:34 A podszedłszy, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim.
10:35 A nazajutrz, odjeżdżając, wyjął dwa grosze, dał gospodarzowi i powiedział: Opiekuj się nim, a wszystko, co wydasz ponad to, oddam ci, gdy wrócę.
10:36 Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów?
10:37 A on odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział: Idź i ty czyń podobnie.
10:38 A gdy szli, wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta, imieniem Marta, przyjęła go do swego domu.
10:39 Miała ona siostrę, zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów.
10:40 Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy, powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła.
10:41 A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw;
10:42 Ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana.
Co Bóg z nas czyni? – Tim Savage – 2019-09-22