Kategorie
kazania

Stój pewnie w Bożej zbroi w duchowej walce – pas prawdy i pancerz sprawiedliwości

Stój pewnie w Bożej zbroi w duchowej walce – pas prawdy i pancerz sprawiedliwości – Sławomir Foks – 2019-10-27

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:14 – wygłoszone 27 października 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

6:14 Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości;

List do Efezjan 6:14 (UBG)
Stój pewnie w Bożej zbroi w duchowej walce – pas prawdy i pancerz sprawiedliwości – Sławomir Foks – 2019-10-27