Kategorie
kazania

Zachęta od więźnia – pokój, miłość, wiara i łaska dla Was

Zachęta od więźnia – pokój, miłość, wiara i łaska dla Was – Sławomir Foks – 2020-03-01

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:21-24 – wygłoszone 1 marca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 6:21-24 (UBG)

6,21 Żebyście zaś wiedzieli i wy, co się ze mną dzieje i co robię, wszystko oznajmi wam Tychik, miły brat i wierny sługa w Panu;
6,22 Którego posłałem do was właśnie po to, abyście poznali nasze sprawy i aby pocieszył wasze serca.
6,23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
6,24 Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości. Amen.
Zachęta od więźnia – pokój, miłość, wiara i łaska dla Was – Sławomir Foks – 2020-03-01
List Pawła do Efezjan – wideo wprowadzające do wygłoszonego nauczania.