Kategorie
kazania

Pokój w czasach utrapienia

Pokój w czasach utrapienia – Jan Muranty – 2020-03-22

Nauczanie Jana Murantego na niedzielę 22 marca 2020 roku, wygłoszone dla I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Ewangelia Marka 4:35-41

4:35 Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: Przeprawmy się na drugą stronę.
4:36 A gdy odprawili tłum, wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi. Towarzyszyły mu też inne łódki.
4:37 Wtedy zerwał się gwałtowny wicher i fale uderzały w łódź, tak że już się napełniała.
4:38 A on spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Obudzili go więc i mówili do niego: Nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy?
4:39 Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza: Milcz i uspokój się! I ustał wiatr, i nastała wielka cisza.
4:40 Wtedy powiedział do nich: Czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary?
4:41 I ogarnął ich wielki strach, i mówili jeden do drugiego: Kim on jest, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne?
Pokój w czasach utrapienia – Jan Muranty – 2020-03-22