Kategorie
kazania

Tragedia, zaskakujące nawrócenie i powrót do domu

Tragedia, zaskakujące nawrócenie i powrót do domu – Sławomir Foks

Nauczanie pastora Sławomira Foks na niedzielę 19 kwietnia 2020 roku wygłoszone w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Tragedia, zaskakujące nawrócenie i powrót do domu – Sławomir Foks