Kategorie
kazania

Posłuszeństwo Bożej woli

„Posłuszeństwo Bożej woli” – Sławomir Cybula – 2021-05-30

Kazanie biblijne na podstawie Ewangelii Mateusza 21:28-32 wygłoszone 30 maja 2021 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

21:28 A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: Synu, idź, pracuj dziś w winnicy. 
21:29 A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. 
21:30 I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. 
21:31 Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: Ten drugi. Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. 
21:32 Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu; a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć.

Ewangelia Mateusza 21:28-32