Kategorie
kazania

Ewangelia i związane z nią uprzedzenia

„Ewangelia i związane z nią uprzedzenia” – Wiktor Zawadzki – 2021-07-11

Nauczanie wygłoszone 11 lipca 2021 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie na Zagórnej 10.