Kategorie
piosenki

Teksty na 2022-01-16

1/ JESTEŚMY PANIE KAPŁAŃSTWEM TWYM
Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
By wielbić majestat Twój
By ogłaszać Twoje dzieła dziś
By każdy Ciebie poznać mógł

Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę
A gwiazdy oddają Ci cześć
Tyś jest wszechmocny, wieczny Pan
Twa chwała i moc wiecznie trwa
Wiecznie trwa

REF
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią


2/ TYLKO ON

REF
Tylko On godzien jest przyjąć hołd, wszelką cześć
To mój Pan, to mój brat, to mój Jezus
To mój Król, tylko On godzien jest zająć tron
Tylko On, tylko Jezus

Obrazem jest Boga niewidzialnego
Stworzony świat przez Niego i dla Niego
Pierwszy we wszystkim, wszystko początek swój ma w Nim
Doskonały Boży Syn

REF
Tylko On…
Bóg zechciał, by w Nim zamieszkała pełnia
Przez jego krzyż ze sobą świat pojednał
Dał nam zbawienie i odpuszczenie wszelkich win
Oto moc świętej krwi

REF
Tylko On…

BRIDGE

Jezus, Jezus
Jezus, tylko Jezus


3/ ON OTWIERA OCZY

On otwiera oczy, On uwalnia więźniów
On daje chleb głodnym i jest blisko tych
Których serca są złamane
I których nie kocha już nikt

Przywraca sprawiedliwość, On dobry jest dla biednych
Pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych
Którzy mu ufają
I wierzą, że dobry jest

REF
Alleluja! Chwal duszo moja Pana,
Jak długo będę żył
Alleluja! Chcę śpiewać memu Bogu
Dopóki wystarczy mi sił

On otwiera oczy, On uwalnia więźniów
On daje chleb głodnym i jest blisko tych
Których serca są złamane
I których nie kocha już nikt

REF
Alleluja! Chwal duszo…. / x2

REF
Alleluja! Chwal duszo….. / x2


4/ BĄDŹ WYWYŻSZONY

Bądź moją wizją, radością mą.
Nagrodą dla mnie Bóg.
Bądź mą mądrością – chcę słuchać jej.
Ma wartość w Tobie jest.
Bądź mym schronieniem,
Bądź siłą mą, Odkupicielem mym.
Me serce w ciszy wyznaje, że zaufać Tobie chce.

REF
Bądź wywyższony!
Bądź wywyższony, Jezu na wieki!
Bądź wywyższony na wieki!

Bądź moją pasją, natchnieniem mym.
Chcę w pełni siebie dać.
Słów pustych koniec!
Uniżam się. Chcę szczerym Tobie być.

REF
Bądź wywyższony!
Bądź wywyższony, Jezu na wieki!
Bądź wywyższony na wieki! /x2/

BRIDGE

Alleluja! Wolności w imieniu tym!
Alleluja! Bogu chwała i moc!
Zawsze święty, godny!
Bądź wywyższony!


5/ JAK WIELKI JEST BÓG

To On, nasz Pan i Król
odziany w majestat Swój,
Ziemio, raduj się,
Ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go,
ucieka ciemność i zło
i drży na Jego głos,
i drży na Jego głos

REF
Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg

On czas w swej dłoni ma,
od wieków na wieki trwa,
początkiem, końcem On,
początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg,
Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i lwem,
Barankiem jest i lwem

REF
/ Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg / x2

BRIDGE
/ Na wieki godzien jest
przyjąć chwałę, moc i cześć,
ogłaszać chcę
jak wielki jest Bóg. / x2

REF
/ Jak wielki jest Bóg,
Jak wielki jest Bóg,
jak wielki jest nasz Bóg / x2


6/ CHCĘ WIDZIEĆ CIĘ

Jeśli chcę tego czego nie chcesz Ty
Zatrzymaj mnie i powiedz mi czego pragniesz
Jeśli idę Tam gdzie nie idziesz Ty
Zatrzymaj mnie Nie pozwól dalej iść

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2

Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały
Zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce
Gdy oceniam innych bez miłości
Zatrzymaj mnie I zniszcz moją pychę

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2

Gdy boję się O to co pomyślą inni
Zatrzymaj mnie Ważne jest co myślisz Ty
Gdy troszczę się tylko o to co jest moje
Zatrzymaj mnie I skrusz moje serce

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x4

BRIDGEBo tylko Twoja jest Chwała Twoja jest Chwała
I tylko Tobie się kłaniam Tobie się kłaniam /x4/

REF
/Chcę widzieć Cię w życiu mym
Wywyższonego
Chcę widzieć Cię w życiu mym /x2