Kategorie
kazania

O wpływie Twoich wyborów

„O wpływie Twoich wyborów” – Henryk Dedo

Nauczanie wygłoszone dnia 17 lipca 2022 roku na podstawie I Księgi Mojżeszowej rozdz. 13 i 19, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.

13:8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi.
13:9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie! Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo.

I Mojżeszowa 13:8-9