Kategorie
kazania

Gdzie jesteś?

„Gdzie jesteś?” – Piotr Guńka

Nauczanie w oparciu o I Księgę Mojżeszową 3, List do Rzymian 5 i Księgę Izajasza 11:6-9, wygłoszone 24 lipca 2022 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan – I Zbór w Warszawie.

11:6 I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.
11:7 Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół.
11:8 Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę.
11:9 Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.

Izajasza 11:6-9
Kategorie
kazania

O wpływie Twoich wyborów

„O wpływie Twoich wyborów” – Henryk Dedo

Nauczanie wygłoszone dnia 17 lipca 2022 roku na podstawie I Księgi Mojżeszowej rozdz. 13 i 19, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.

13:8 Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi.
13:9 Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie! Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo.

I Mojżeszowa 13:8-9
Kategorie
kazania

Boże nawiedzenie

„Boże nawiedzenie” – Jan Muranty

Kazanie biblijne na podstawie 1 Księgi Mojżeszowej 50:24-25 wygłoszone 1 maja 2022 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

50:24 I rzekł Józef do braci swoich: Ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
50:25 Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc: Gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd kości moje!

I Mojżeszowa 50:24-25