Kategorie
kazania

Kościół a ewangelizacja

„Kościół a ewangelizacja” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 29 stycznia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.