Kategorie
kazania

Gdzie jest Twój brat?

„Gdzie jest Twój brat?” – Piotr Guńka

Kazanie biblijne wygłoszone dnia 02 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.