Kategorie
kazania

Pokój i bezpieczeństwo, które są przed nami

„Pokój i bezpieczeństwo, które są przed nami” – Piotr Suchorolski

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie 1 Listu do Tesaloniczan 5:1-11, dnia 30 kwietnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

5:1 A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.
5:2 Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
5:3 Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.
5:4 Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.
5:5 Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
5:6 Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
5:7 Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
5:8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.
5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5:10 Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
5:11 Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.

1 Tesaloniczan 5:1-11