Kategorie
kazania

Tak Bóg umiłował świat…

„Tak Bóg umiłował świat…” – Marcin Supeł – 2023-08-06

Kazanie biblijne, na podstawie Ewangelii Jana 3:16, wygłoszone dnia 6 sierpnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Ewangelia Jana 3:16