Kategorie
kazania

Dobra wiadomość, ale przemilczana

„Dobra wiadomość, ale przemilczana” – misjonarz Johnny – 2023-08-27

Kazanie biblijne wygłoszone 27 sierpnia 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Tłumaczenie: Andrzej Machauf.