Kategorie
kazania

Jaki Zbawiciel, tacy i Zbawieni – czy postępujesz sprawiedliwie?

„Jaki Zbawiciel, tacy i Zbawieni – czy postępujesz sprawiedliwie?” – Sławomir Foks – 2023-10-08

Kazanie biblijne z serii 1 LIST JANA: J 2:28-29, wygłoszone 8 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

2:28 A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
2:29 Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.

1 List Jana 2:28-29