Kategorie
kazania

Niech życie wasze będzie wolne od chciwości

„Niech życie wasze będzie wolne od chciwości” – Cezary Komisarz – 2023-10-15

Kazanie biblijne wygłoszone 15 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.