Kategorie
kazania

Niech życie wasze będzie wolne od chciwości

„Niech życie wasze będzie wolne od chciwości” – Cezary Komisarz – 2023-10-15

Kazanie biblijne wygłoszone 15 października 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

Kategorie
kazania

Przebaczenie

Przebaczenie – Cezary Komisarz – 2019-12-01

Kazanie biblijne prezbitera Cezarego Komisarza, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Mateusza 18:21-35 – wygłoszone 1 grudnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.