Kategorie
kazania

Trwanie w grzechu – dzieci Boże kontra dzieci diabelskie

„Trwanie w grzechu – dzieci Boże kontra dzieci diabelskie” – Sławomir Foks – 2023-11-05

Kazanie biblijne z SERII 1 List Jana: 1J 3:4-10, wygłoszone 5 listopada 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.

3:4 Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.
3:5 A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
3:6 Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
3:7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
3:8 Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
3:9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
3:10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.

1 List Jana 3:4-10