Kategorie
kazania

Dyscyplina – dobra nowina, której nie chcesz usłyszeć

„Dyscyplina – dobra nowina której nie chcesz usłyszeć” – Henryk Dedo – 2023-11-19

Kazanie biblijne wygłoszone 19 listopada 2023 roku w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.