Kategorie
kazania

Doświadczaj pokoju

Doświadczaj pokoju – Derek Stringer – 2019-04-14

Kazanie biblijne Dereka Stringera, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Filipian 4:4-11 – wygłoszone 14 kwietnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.