Kategorie
kazania

Najlepsza wiadomość przyszła z cmentarza

Najlepsza wiadomość przyszła z cmentarza – Henryk Dedo – 2019-04-21

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Filipian 3:7-13 – wygłoszone 21 kwietnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Ty nie jesteś sędzią

Ty nie jesteś sędzią – Henryk Dedo – 2019-03-03

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Rzymian 2:1-2 – wygłoszone 3 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Kategorie
kazania

Włącz światło

Włącz światło – Henryk Dedo – 2019-02-03

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ew. Jana 1:4 – wygłoszone 3 lutego 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.