Kategorie
kazania

Cel budowania i wyposażania

Cel budowania i wyposażania – Sławomir Foks – 2019-02-17

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 4:11-13 – wygłoszone 17 lutego 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.