Kategorie
kazania

Służba Ducha Świętego

Służba Ducha Świętego – Henryk Dedo – 2019-07-21

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Ewangelia Jana 16:8-15 – wygłoszone 21 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Ewangelia Jana 16:8-15

16:8 A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
16:9 O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie.
16:10 O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie.
16:11 A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony.
16:12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść.
16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.
16:14 On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi.
16:15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi.
Służba Ducha Świętego – Henryk Dedo – 2019-07-21