Kategorie
kazania

Żyj pełnią Ducha Świętego

Żyj pełnią Ducha Świętego – Sławomir Foks – 2019-07-14

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 5:18-21 – wygłoszone 14 lipca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 5:18-21

5:18 A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem;
5:19 Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu;
5:20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa;
5:21 Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga.
Żyj pełnią Ducha Świętego – Sławomir Foks – 2019-07-14