Kategorie
kazania

Ukryty korzeń goryczy, czyli jak być wolnym od gorzkości

„Ukryty korzeń goryczy, czyli jak być wolnym od gorzkości” – Sławomir Foks

Nauczanie w oparciu o List do Hebrajczyków 12:14-17, wygłoszone 31 lipca 2022 roku w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan – I Zbór w Warszawie.

12:14 Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,
12:15 Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu,
12:16 Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje.
12:17 A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał.

List do Hebrajczyków 12:14-17