Kategorie
kazania

Panie dokąd chcesz mnie posłać?

„Panie dokąd chcesz mnie posłać?” – Henryk Dedo

Kazanie biblijne wygłoszone na podstawie Księgi Jonasza 1:1-3, dnia 12 luty 2023 roku, w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Zagórna 10 w Warszawie.