Kategorie
kazania

Bóg w strefie ciszy

Bóg w strefie ciszy – Tomasz Chyłka – 2019-03-31

Kazanie biblijne Tomasza Chyłki, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – Psalm 62:2 – wygłoszone 31 marca 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

Psalm 62:2

Tylko on jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą; nie zachwieję się za bardzo.
Bóg w strefie ciszy – Tomasz Chyłka – 2019-03-31