Kategorie
kazania

Pełnia Ducha Świętego w rodzinie: wzór dla dzieci i rodziców cz.2

Pełnia Ducha Świętego w rodzinie: wzór dla dzieci i rodziców cz.2 – Sławomir Foks – 2019-09-15

Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List do Efezjan 6:4 – wygłoszone 15 września 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List do Efezjan 6:4 (UBG)

A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana.
Pełnia Ducha Świętego w rodzinie: wzór dla dzieci i rodziców cz.2 – Sławomir Foks – 2019-09-15