Kategorie
kazania

Wytrwałość – pokonywanie chwil rezygnacji

Wytrwałość – pokonywanie chwil rezygnacji – Henryk Dedo – 2019-11-17

Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego – List Jakuba 1:12 – wygłoszone 17 listopada 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

List Jakuba 1.12

1:12 Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Wytrwałość – pokonywanie chwil rezygnacji – Henryk Dedo – 2019-11-17